Redesign af Vores

Oplæg til redesign af Dansk Supermarkeds private label middle range brand Vores. 

Vores havde brug for et mere tidssvarende design og for at få løftet kvalitetsudtrykket. For at møde dette behov blev to forskellige designretninger skabt.
Den første retning er et forsøg på at ensrette produktrangen og skabe et farverigt og enkelt implementerbart design fyldt med kvalitet til hverdagen. Den næste retning er et design, der fejrede livet i hverdagen med stor fokus på god smag, kvalitet og nærvær.

Reklamer